Personvernerklæring (GDPR)

 1. Innledning
  Denne personvernerklæringen gjelder for Thøring & Sønner AS og forklarer hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.
  Thøring & Sønner AS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedene våre (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).
  Thøring & Sønner AS grunnlag for å behandle personopplysninger vil variere, men vil i henhold til personopplysningsloven § 8 bokstav a og b bestå av samtykke fra den registrerte eller fordi det er lovpålagt. Videre kan det være nødvendig å behandle personopplysninger for å oppfylle en avtale med den registrerte eller for å oppfylle en rettslig forpliktelse. Samtykke til behandling av personopplysninger kan når som helst trekkes tilbake i henhold til GDPR artikkel 13 (2) bokstav c.
 2. Om personopplysninger og regelverket
  Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse og kjøps- og adferdshistorikk.

  All behandling av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, lagring og utlevering er underlagt særskilte regler, blant annet i personopplysningsloven. Det er daglig leder som er ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med lovens regler. Datatilsynet fører tilsyn med at loven overholdes.

 3. Hva slags opplysninger samler vi inn?
  For å kunne levere så gode tjenester som mulig er vi avhengige av å samle inn ulike typer informasjon, inkludert personopplysninger om deg. Under følger en oversikt over hvordan vi typisk samler inn personopplysningene og hvilke opplysninger dette typisk er. Vi samler ikke inn sensitiv informasjon.

  a) Opplysninger du selv gir til oss.
  Når du kontakter oss via kontaktskjemaet på vår nettside, må du oppgi en del informasjon som lagres av oss, slik som navn, e-postadresse og mobilnummer. Dette er for at vi skal kunne kontakte deg igjen.

  b) Informasjonskapsler og annet innhold som lagres lokalt
  Ved å gå inn på vårt nettsted samtykker du til at det lagres informasjonskapsler i din nettleser. Dette er filer som gjør at nettsiden kjenner igjen nettleseren fra gang til gang og dermed brukes til å registrere og beregne trafikk og bruksmønstre på nettstedet. Informasjonskapslene gjør det også mulig å tilpasse innhold og funksjonalitet på nettstedet. Dette er med på å hjelpe oss å forbedre og utvikle nettsiden. Informasjonskapslene inneholder ikke personlig informasjon og kan ikke benyttes til å identifisere brukeren.
  Vi bruker Google Ananytics med følgende informasjonskapsler:
  _gat (lagres i 1 minutt fra siste besøk)
  _gid (lagres i 24 timer fra siste besøk)
  _ga (lagres i 2 år fra siste besøk)

  Du kan selv deaktivere informasjonskapsler i nettleseren din for å unngå at disse blir lagret.

 4. Hva brukes opplysningene til?
  Vi bruker personopplysninger til følgende formål:

  a) For å levere og forbedre tjenestene våre
  Vi bruker personopplysninger for å sikre en best mulig brukeropplevelse for deg, blant annet ved å tilpasse visningen av innholdet til din skjerm/enhet og å sørge for raskest mulig lasting av sidene.

  d) For å utarbeide statistikk og forstå markedstrender
  Vi utarbeider statistikk og kartlegger markedstrender. Dette gjør vi for å kunne forbedre og videreutvikle produkttilbudene og tjenestene våre. Så langt det er praktisk mulig forsøker vi å gjøre dette med anonyme opplysninger, uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til deg.

 5. Deling av opplysninger
  Thøring & Sønner AS deler i noen tilfeller personopplysninger med andre selskaper som utfører tjenester på våre vegne. Her er de viktigste eksemplene:

  a) Når andre utfører tjenester på våre vegne
  For eksempel web- og markedsføringsbyråer til å drifte nettsiden. Disse har ikke lov til å bruke disse personopplysningene til noe annet enn å utføre tjenester for Thøring & Sønner AS.

  b) Ved mistanke om lovbrudd
  vil informasjon kunne utleveres til offentlige myndigheter etter begjæring. Vi vil også kunne utlevere informasjon ved mistanke om svindel, eller informasjon som er nødvendig for å avklare konkrete tvister.

 6. Sletting av personopplysninger
  Vi er lovpålagt til å holde på visse personopplysninger. Eksempler på dette er:
 • Lov om bokføring
 • Ordredata iht. angrerett
 • Ordredata iht. garantier.

  Du har krav på at alle våre opplysninger om deg skal kunne slettes på oppfordring, dersom vi ikke er lovpålagt om å lagre disse. Du kan henvende deg angående dette å oppheve ditt kundeforhold via e-post, til: post@thoring-hytter.no

 1. Sikring av personopplysninger
  Vi bruker hensiktsmessige sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger som er under vår kontroll mot uautorisert tilgang, innhenting, bruk, videreformidling, avsløring, kopiering, modifisering eller avhending.
 2. Endringer i personvernerklæringen
  Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere eller endre personvernerklæringen.

  Ved større endringer vil vi informere om dette.

 3. Rett til å klage
  Du har rett til å klage til en tilsynsmyndighet, her Datatilsynet, i henhold til GDPR artikkel 13 (2) bokstav d.
 4. Kontaktinformasjon
  Har du spørsmål om vår personvernerklæring eller om vår bruk av personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss på post@thoring-hytter.no eller ring tlf. 612 44 051.