Søre Morken, Bjorli

Velkommen til Søre Morken

Søre Morken hyttefelt er et idyllisk felt, beliggende knappe 2,5 km øst for Bjorli sentrum. Feltet har god adkomst, uten bratte bakker, men ligger likevel litt oppe i lia med god utsikt mot syd og vest. Solgangen er også dermed meget god.

Hyttefeltet er med sin avstand til sentrum et rolig og trivelig hyttefelt, samtidig er det så nær, at alle tilbud føles umiddelbart nærme.

SØRE MORKEN - BYGGETRINN 1
Tomt nr. Areal m2 Pris kr.
111043,8
500.000

Utbyggingsavtale grønn infrastruktur
kr. 40.000,- til Lesja kommune er inkludert

Omkostninger i tillegg til tomtekostnad

Kartforretning i tillegg til tinglysingsgbyr kr. 21 190

Dokumentavgift – 2,5%

Tinglysingsgebyr skjøte – kr. 585

Tilknytningsavgift for vatn og avløp faktureres direkte fra Lesja kommune

Med forbehold om endringer

SØRE MORKEN - BYGGETRINN 2
Tomt nr.Areal m2Pris kr.
371216650.000
381279650.000
39846550.000
401000
411056600.000
421003570.000
431347600.000
44983680.000
451076700.000
461265700.000
471288650.000
481373650.000
.
Tomt nr.Areal m2Pris kr.
531431500.000
55648500.000
56635500.000
57632500.000
58534450.000
59602450.000
60557450.000
62924
63756