Søre Morken, Bjorli

Velkommen til Søre Morken

Søre Morken hyttefelt er et idyllisk felt, beliggende knappe 2,5 km øst for Bjorli sentrum. Feltet har god adkomst, uten bratte bakker, men ligger likevel litt oppe i lia med god utsikt mot syd og vest. Solgangen er også dermed meget god.

Hyttefeltet er med sin avstand til sentrum et rolig og trivelig hyttefelt, samtidig er det så nær, at alle tilbud føles umiddelbart nærme.

Tomt nrAreal m2Pris kr
371216680 000
381279700 000
39846590 000
401000560 000
411056630 000
421003610 000
431347650 000
44983700 000
451076760 000
461265760 000
471288700 000
481373700 000
Tomt nr.Areal m2Pris kr.
531431490 000
55648500 000
56635500 000
57632500 000
58534460 000
59602460 000
60557460 000

Omkostninger i tillegg til tomtekostnad

Utbyggingsavtale grønn infrastruktur til Lesja kommune – 
kr. 40.000,-

Kartforretning i tillegg til tinglysingsgbyr kr. 21 190

Dokumentavgift – 2,5%

Tinglysingsgebyr skjøte – kr. 585

Tilknytningsavgift for vatn og avløp faktureres direkte fra Lesja kommune

Med forbehold om endringer